Vi hjelper deg på veien til boligdrømmen

Når dere bygger hus i lag med oss får dere god veiledning og hjelp i fra første møte. Vi kan bistå med alt fra tomteregulering, byggesøknad og finansieringshjelp til interiørveiledning og fargevalg.

Ny bolig

Vårt hovedvirke er prosjektering og oppføring av nye boliger, med hovedvekt på småhusbebyggelse som eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Sammen med våre kunder, arkitekter og underleverandører utvikler vi byggeprosjekter for private og profesjonelle aktører i Trøndelag.


Rehabilitering

TVS Bygg utfører de fleste type tømreroppdrag og har god erfaring fra rehabilitering av eldre boliger med blant annet bytte av vinduer og tak, etterisolering, bytte av kjøkken og renovering av bad, for og nevne noen.


Byggeprosessen - nytt bygg

Å bygge ny bolig kan oppfattes som omfattende og komplisert. Her har vi satt opp en ryddig oversikt som beskriver en normal byggeprosess. Det er viktig for oss at våre kunder har en positiv opplevelse gjennom hele byggeprosessen fra planlegging til innflytting. 


Arkitekt og byggesøknad

Arbeid med nødvendig tegning, prosjektering og klargjøring av byggesøknad kan være omstendig og tidkrevende - Vi sørger for en smidig, rimelig og oversiktlig prosess hvor det legges vekt på dine ønsker og tomtens preferanser samtidig som det tas hensyn til lokale og nasjonale føringer.