Kjøp av tomt

Har du eiendom som du ønsker skal utvikles eller ønsker å selge? Vår stadig økende oppdragsmengde krever innkjøp/avtale av nye tomter, som både kan bygges på kort og lang sikt.