Besøk ditt nye hjem i byggeprosessen

Når byggingen er kommet godt i gang og huset begynner å ta form, er du selvfølgelig veldig spent og nysgjerrig, og du har ønske om å følge med på byggeprosessen på tomten. Fra bunn til topp.

Å besøke byggeplassen er en fin måte å få en enda mer nærhet til sitt nye hjem gjennom byggeprosessen. Vi ønsker at du avtaler ditt besøk i god tid før du ønsker å komme på byggeplassen. Først og fremst handler dette om din sikkerhet! Arbeiderne på arbeidsplassen har kontroll på hvem som skal være på byggeplassen, hva de skal utføre og hvor de arbeider. Dersom noen kommer uanmeldt kan dette, i verste tilfelle, føre til personskader.
Det handler også i stor grad om respekt for det arbeidet som skal utføres. Vi legger ned hardt arbeid i ditt nye hjem, og ditt besøk kan hindre vår fremdrift samt skape forvirring av avtalt utførelse. 

Her er noen tips til deg som ønsker å besøke byggeplassen. 


Snakk med din byggeleder

Hvis du skal besøke byggeplassen til ditt nye hjem, spør din byggeleder eller kontaktperson om når det kan passe med besøk. Dersom vi f. eks. har mye materialleveranser en dag, vil det være heisekraner på plass og dermed ønsker vi færrest mulig til stede. Vi har strenge HMS-regler på våre byggeplasser – disse gjelder også for deg som er byggherre og kunde. Spør oss gjerne om våre sikkerhetsrutiner i forhold til ditt besøk. Ignorer du våre regler eller anbefalinger kan du sette deg selv og andre i fare.
I de aller fleste tilfeller ønsker vi at byggeleder skal være med deg på besøket på byggeplassen, det vil da være anledning til å spørre om ting du lurer på og avtale direkte dersom noe mot formodning skulle forandres. Vi kan også avtale at du selv besøker byggeplassen. Da vil byggeleder gi beskjed til arbeiderne til stede at du kommer.
Vi vil også invitere deg til byggeplassbefaringer for å holde deg oppdatert, gi deg ekstra innsikt i utførelser, spørsmål dersom noe er uklart i avtale etc. 

Avtal tidspunkt for ditt besøk

Kjøre eller gå forbi, eller stå utenfor byggeplassområdet, er selvfølgelig ingen problem og krever ikke å avtales på forhånd. Men, ønsker du en nærmere titt må det avtales tidspunkt for besøk.
Et nytt hus har stramme fremdriftsplaner og mange leverandører som skal få «kabalen til å gå opp». At du er til stede kan føre til at arbeidet stopper opp. Byggeleder har mange oppgaver og det er ikke sikkert at han er der mer enn et par dager i uken, så det er ikke sannsynlig at du vil møte han når du kommer. I tillegg har han mange oppgaver som må utføres i løpet av sitt besøk på huset. Det er ikke sikkert at han har tid å være med deg rundt på bygget den dagen. Vi ønsker ikke å avvise våre hyggelige og engasjerte kunder.
Uten byggeleder til stede er det ikke sikkert du får en skikkelig gjennomgang av byggingen av huset. Det er heller ikke sikkert at arbeiderne på bygget har informasjon om hvilke avtaler som foreligger, fremdriftsplan i prosjektet eller kan svare på dine spørsmål. 

Korrekt bekledning

Nye byggeplasser er skitne, støvete og kan potensielt være farlige. Ved å besøke en byggeplass ønsker vi at du kommer i korrekt bekledning.
Her er noen generelle tips: 

  • Ha riktig fottøy. Ved befaring ute; ha fottøy som du kan gå i sorpe og moll i. Ved befaring inne: ha flate, behagelige sko. NB! Vær bevisst hvor du trør.
     Sandaler, flip-flops, sko med høye hæler etc er ikke ønskelig.
  • Vær forberedt på å bli skitten. Bruk klær du ikke er redd for skal bli skitne eller i verste fall ødelagt. 
  • Ta med deg målebånd e.l. fordi du for eksempel ønsker å måle hvor stor plass sofaen tar av stuen. 
  • Ta med deg tegninger, bilder og andre dokumenter. Du får mer ut av besøket dersom du har en plan på hva du skal se på under besøket. 
  • Hold barn under oppsyn. Dersom barn skal være med på besøket er det mest ideelt å avtale et tidspunkt på ettermiddag, når arbeidere har gått hjem. 
  • Verneutstyr som hjelm, briller etc har vi til låns til deg på byggeplass. 

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss for et besøk på byggeplassen.